OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

w 2011 roku

W 2011 r. recenzentami artykułów przysłanych do „ZTR" byli:

1) członkowie Komitetu Redakcyjnego działającego do września 2011 r. w składzie:

a) przewodnicząca: prof. zw. dr hab. dr h.c. UG Alicja Jaruga (Uniwersytet Łódzki)

b) członkowie:

- prof. dr hab. Ksenia Czubakowska (Uniwersytet Szczeciński)
- dr Janusz Czerny (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu)
- dr hab. Andrzej Kardasz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- dr hab. Mirosław Krajewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
- prof. dr hab. Teresa Martyniuk (Uniwersytet Gdański)
- dr Ryszard Orliński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
- prof. dr hab. dr h.c. US Kazimierz Sawicki (Uniwersytet Szczeciński)

2) specjaliści zaproszeni przez Komitet Redakcyjny w składzie:

- dr hab. Radosław Ignatowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
- dr hab. Wanda Skoczylas, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
- dr hab. Irena Sobańska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
- dr Maciej Frendzel (Uniwersytet Łódzki)
- dr Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
- dr Adam Żwirbla (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE