VIII EDYCJA KONKURSU SKwP

NA NAJLEPSZE OPRACOWANIA DYLEMATÓW ETYCZNYCH Z DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI

fot. Pixabay

Upowszechniając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza z dniem 25 maja 2021 r. kolejną VIII edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Zadaniem Konkursu jest przede wszystkim pobudzanie inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z zakresu rachunkowości a także poszerzenia Banku Dylematów Etycznych, opracowywanego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, dla których problem etyki jest bardzo bliski.

Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Etyka zawodowa - Konkurs...

Udział w konkursie daje szansę otrzymania nagrody pieniężnej lub rzeczowej, a także przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości.

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  

przedłuża do dnia 30 kwietnia 2022 r. termin nadsyłania prac na 

VIII. edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych

z dziedziny rachunkowości.

close