Szkolenia organizowane przez SKwP obejmują różnorodną ofertę tematyczną, m.in.:

  • rachunkowość finansową,
  • podatki,
  • finanse,
  • kadry i płace,
  • rachunkowość zarządczą,
  • zarządzanie i organizację,
  • kontrolę i audyt,
  • prawo i administrację oraz
  • zamówienia publiczne.

Uczestnictwo w szkoleniach SKwP pozwala na poszerzanie i aktualizację zdobytej wcześniej wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez Oddziały Okręgowe SKwP.

close