Księgowy musi rozwijać i aktualizować swoją wiedzę przez całą karierę zawodową. Różnego rodzaju szkolenia umożliwiają mu awans zawodowy, niezależność i umiejętność prowadzenia własnego biura rachunkowego. Aby było to możliwe, należy ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje szkolenia dla księgowych. Poznań jest jednym z miast, w których takie kursy się odbywają. Podczas szkoleń omawiana jest wiedza z zakresu rachunkowości finansowej, rozliczania podatków, tworzenia sprawozdań finansowych oraz ich analizy, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawa podatkowego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy. Rozwijane są także umiejętności zarządzania finansami oraz poszerzana wiedza z rachunkowości zarządczej.

Jakie certyfikaty można zdobyć szkoląc się w SKwP? – szkolenia dla księgowych Poznań

SKwP wprowadziło czterostopniowy system certyfikacji zawodu księgowego, który umożliwia stopniowy i szczegółowy rozwój umiejętności kursantów. Aby zdobyć certyfikat pierwszego stopnia należy przejść kurs dla kandydata na księgowego i pozytywnie zdać egzamin końcowy. Na szkoleniach poruszane są zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej, a także wybrane zagadnienia publicznoprawne.

Certyfikat drugiego stopnia można zdobyć, zapisując się na kurs dla specjalistów do spraw rachunkowości. Podczas jego trwania kursant zdobywa szerszą wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej, potrzebną na stanowisku specjalistycznym. Dodatkowy obszar wiedzy poruszany na kursie to prawo podatkowe oraz wybrane zagadnienia, dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i gospodarczego.

Trzeci stopień certyfikacji osiągamy po ukończeniu kursu dla głównego księgowego. Wiedza przekazywana podczas szkolenia jest specjalistyczna i zaawansowana. Uczestnik uczy się zaawansowanej rachunkowości finansowej wraz z elementami IT. Zgłębia tajniki prawa podatkowego, potrafi również stworzyć sprawozdanie finansowe i przeanalizować je. Poruszane są także wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.

Czwartym, ostatnim stopniem certyfikacji zawodu księgowego jest osiągnięcie tytułu dyplomowanego księgowego. Na tym stanowisku kursant posiada sprawdzoną i zaawansowaną wiedzę dotyczącą w szczególności tworzenia skomplikowanych sprawozdań finansowych. Zdobywa również umiejętności zarządzania finansami oraz z dziedziny rachunkowości zarządczej. Może zajmować się także rozliczeniami podatkowymi.

Dodatkowe certyfikaty księgowe – szkolenia księgowość Poznań

W ofercie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce znajdziemy również certyfikacje, które zostały wprowadzone stosunkowo niedawno. Jednym z możliwych do zdobycia tytułów zawodowych jest certyfikowany ekspert usług księgowych. Osoba po takim szkoleniu może znacznie podnieść jakość swoich usług świadczonych klientom. Potrafi lepiej organizować pracę biura rachunkowego, aktualizuje i uzupełnia swoją wiedzę. Aby zdobyć certyfikat należy posiadać co najmniej certyfikat trzeciego stopnia SKwP, czyli głównego księgowego lub certyfikat Ministerstwa Finansów.