Zawód księgowego wymaga ciągłego dokształcania się oraz aktualizowania wiedzy, szczególnie z rachunkowości, prawa podatkowego oraz rozliczania podatków. Każde szkolenie zwiększa kwalifikacje księgowego i pozwala mu na szerszą niż dotychczasową działalność. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dysponuje szeroką oferta szkoleń dla księgowych. Opole to jedno z miast, w których się one odbywają. Podczas czterostopniowej certyfikacji zawodu księgowego SKwP na szkoleniach poruszane są m.in. zagadnienia związanej z rachunkowością finansową, prawem podatkowym, rozliczaniem podatków, prawem pracy, rozliczaniem wynagrodzeń, prawem administracyjnym i gospodarczym, sporządzaniem sprawozdań.

Jak wygląda proces szkoleniowy SKwP? – szkolenia dla księgowych Opole

SKwP oferuje czterostopniową certyfikację. Pierwszy stopień to kurs dla kandydata na księgowego, który kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Po zdanym egzaminie kandydat otrzymuje tytuł księgowego. Podczas szkolenia rozwijane są umiejętności z rachunkowości finansowej, etyki zawodowej oraz zagadnień publicznoprawnych.

Certyfikat drugiego stopnia zdobywa kandydat, który zda egzamin kończący kurs dla specjalisty ds. rachunkowości. Podczas szkolenia adept uczy się rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej. Nowymi zagadnieniami są prawo podatkowe oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Kolejny certyfikat uzyskuje się po ukończeniu kursu dla głównego księgowego oraz zdaniu egzaminu. Kandydat w czasie szkolenia uczy się bardziej zaawansowanych zagadnień z rachunkowości finansowej, uzyskuje wiedzę na temat tworzenia sprawozdań finansowych oraz ich analizy. Zgłębia prawo podatkowe wraz z orzeczeniami i interpretacjami oraz wybrane zagadnienia dla prawa gospodarczego.

Ostatnim, najwyższym tytułem, jaki można zdobyć w czterostopniowej certyfikacji jest dyplomowany księgowy SKwP. To osoba, która może poszczycić się zaawansowaną wiedzą na tematy księgowe oraz dużymi umiejętnościami praktycznymi. Podczas szkoleń dla dyplomowanego księgowego kursant uczy się przede wszystkim tworzenia zaawansowanych sprawozdań finansowych z elementami IT. Bardzo istotna jest wiedza z rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami. Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie kandydat potrafi m.in. prowadzić gospodarkę finansową, w tym sprawy podatkowe jednostki.

Certyfikacje specjalistyczne – szkolenia księgowych Opole

SKwP organizuje na terenie całego kraju na różnych poziomach szkolenia dla księgowych. Opole to jedno z miast, w których odbywają się one zarówno stacjonarnie, jak i online. Oprócz szkoleń oferowanych w czterostopniowej certyfikacji Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dba również o rozwój księgowych na dalszej drodze zawodowej.

Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych po ukończonym kursie i zdanym egzaminie z pewnością podniesie jakość usług oferowanych przez swoje biuro rachunkowe. Nauczy się również sprawnej organizacji pracy swojej placówki.

Certyfikowany ekspert usług księgowych podniesie jakość oferowanych przez siebie usług. Szkolenie przygotuje go do przygotowywania i organizowania usług księgowych wraz z niezbędnymi do  tego umowami. Ekspert posiądzie wiedzę na temat ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, organizacji kontroli wewnętrznych, rozliczeń finansowych oraz składek ubezpieczeniowych, a także będzie umiał odpowiednio posługiwać się RODO.

close