Zawód księgowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego wymaga ciągłego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia się. Należy nadążać za zmieniającymi się przepisami prawnymi, szczególnie z prawa podatkowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako niepubliczna jednostka edukacyjna organizuje dla księgowych szkolenia. Olsztyn jest jednym z miast, w których odbywają się kursy prowadzone przez SKwP. Na kursach czterostopniowej certyfikacji księgowych poruszana jest tematyka rachunkowości finansowej, audytów i analiz, sporządzania sprawozdań finansowych, prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego, prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz najnowszych technologii wspomagających pracę księgowych i biur rachunkowych.

Jakie certyfikaty można zdobyć dzięki szkoleniom organizowanym przez SKwP? – szkolenia dla księgowych Olsztyn

SKwP wdrożyło czterostopniową certyfikację zawodu księgowego, w której organizowane są konkretne szkolenia. Uzyskanie certyfikatu pierwszego stopnia wiąże się z ukończeniem kursu dla kandydata na księgowego. Podczas szkolenia zapoznaje się on z zagadnieniami rachunkowości finansowej oraz etyką zawodową. Kursant poznaje również wybrane zagadnienia publicznoprawne, które musi znać w swojej pracy.

Zdobycie certyfikatu drugiego stopnia oraz nadanie tytułu specjalisty ds. rachunkowości to szkolenie dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z rachunkowością finansową oraz etyką w pracy księgowego. Dodatkowym punktem szkolenia jest prawo podatkowe. Kursant poznaje również niektóre zagadnienia z prawa pracy, prawa gospodarczego oraz ubezpieczeń społecznych.

Aby uzyskać certyfikat trzeciego stopnia oraz tytuł głównego księgowego należy pomyślnie zdać egzamin końcowy po ukończeniu kursu, podczas którego księgowy zdobywają szczegółową i zaawansowaną wiedzę z rachunkowości finansowej z elementami IT. Zgłębiają również przepisy prawa podatkowego wraz z orzecznictwem oraz interpretacjami, uczą się sporządzania sprawozdania finansowe i jego analizy. Podczas szkoleń poruszane są również zagadnienia z prawa gospodarczego.

Jakie cechy posiada profesjonalny księgowy? – szkolenia księgowość Olsztyn

Czterostopniowy system certyfikacji zawodu księgowego to nie wszystko, co oferuje SKwP. Można również zdobyć certyfikaty specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz eksperta usług księgowych, które pozwalają podnieść jakość usług oferowanych przez biura rachunkowe.

Certyfikowany specjalista usługowy prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych to przede wszystkim rozwijanie umiejętności, poszerzanie i aktualizacja wiedzy, które skutkują poprawieniem jakości usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Kursant zdobywa również wiedzę na temat organizowania pracy swojego biura rachunkowego.

Certyfikowany ekspert usług księgowych to tytuł, który wymaga od posiadacza ogromnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Po odbytym szkoleniu ekspert potrafi sporządzać umowy zgodne z literą obowiązującego prawa, prowadzić księgi rachunkowe oraz dokonywać rozliczeń podatkowych. Sporządza również sprawozdania finansowe zgodne z prawem polskim i międzynarodowym, organizuje pracę biura rachunkowego. Zna również obowiązujące zasady RODO oraz odpowiedzialność karną przed urzędem skarbowym.

close