Szkolenia z księgowości to niezbędne narzędzia dla księgowych, umożliwiające im profesjonalne wykonywanie pracy zarówno w działach finansowo-księgowych, jak i biurach rachunkowych, aby działały sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Profesjonalnie wykształceni księgowi posiadają umiejętności z rachunkowości, prawa podatkowego, finansów, rachunkowości finansowej, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, rozliczeń podatkowych, prawa administracyjnego. Potrafią samodzielnie sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokonywać ich analizy. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego,  profesjonalne szkolenia dla księgowych. Lublin jest jednym z miast, w których można wziąć brać udział w kursach na każdym poziomie certyfikacji i zdobyć umiejętności niezbędne do zawodu księgowego. Organizowane są również kursy i szkolenia aktualizujące i uzupełniające wiedzę

Jak zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu rachunkowości? – szkolenia dla księgowych Lublin

Szkolenia organizowane przez SKwP charakteryzują się przede wszystkim profesjonalizmem i szczegółowo przekazywaną fachową wiedzą. SKwP opracowało czterostopniowy system certyfikacji zawodu księgowego, który pozwala na edukację od podstaw, aż do poziomu dyplomowanego księgowego.

Certyfikat pierwszego stopnia to kurs przeznaczony dla kandydatów na księgowego, podczas którego kandydaci zapoznają się z rachunkowością finansową oraz etyką pracy. Dodatkowo uzyskają wiedzę dotyczącą zagadnień publicznoprawnych, niezbędną do wykonywania zawodu. Po zakończonym szkoleniu należy zdać egzamin, który umożliwia otrzymanie certyfikatu księgowego.

Drugi poziom to kurs na specjalistę ds. rachunkowości. Kandydat uczy się na nim rachunkowości finansowej bardziej skomplikowanej niż na pierwszym stopniu. Dodatkowo zapoznaje się z prawem podatkowym, z którym będzie miał do czynienia w praktyce każdego dnia. Poruszane są również zagadnienia z prawa gospodarczego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, przydatne w pracy księgowego.

Certyfikat trzeciego stopnia potwierdza uzyskanie tytułu głównego księgowego. Osoba po zdaniu egzaminu posiada wiedzę i umiejętności z rachunkowości finansowej z elementami nowych technologii IT. Potrafi wykonywać pracę zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym oraz sporządzać sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy. Potrafi również zarządzać finansami i zna podstawy rachunkowości zarządczej. Posiada wiedzę uzupełnioną również o wybrane zagadnienia prawa gospodarczego.

Ostatni szczebel edukacji stanowi uzyskanie certyfikatu czwartego stopnia oraz tytułu dyplomowanego księgowego. Osoba, która go posiada, jest w pełni przygotowana do samodzielnej pracy oraz prowadzenia własnego biura rachunkowego. Dysponuje zaawansowaną wiedzą z rachunkowości finansowej z elementami IT, doskonale zna prawo podatkowe i posiada umiejętności związane z rozliczeniami podatkowymi. Potrafi zarządzać finansami, a także zna tajniki rachunkowości zarządczej.

Certyfikaty specjalistyczne i eksperckie – szkolenia z księgowości Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie

Profesjonalny księgowy nie poprzestaje na podstawowej edukacji, szczególnie jeśli planuje kolejne awanse na swojej ścieżce kariery zawodowej. Uzupełnianiu, aktualizowaniu i poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu kolejnych umiejętności oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług rachunkowych i księgowych służy certyfikacja zawodu księgowego, a także dodatkowe tytuły zawodowe.

Certyfikowany ekspert usług księgowych potrafi przygotować profesjonalną umowę zgodną z obowiązującą literą prawa. Rozlicza podatki i prowadzi księgi rachunkowego swojego klienta. Posiada ekspercką wiedzę na temat rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami. Potrafi sporządzać sprawozdania finansowe i prowadzić ich analizy. Posiadacz certyfikatu jest przygotowany do organizowania usług księgowych, a usługi świadczone przez jego biuro będą dostosowane do potrzeb klienta i będą na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i fachowym.

Kurs na certyfikat specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych to szkolenie mające na celu podniesienie jakości usług oferowanych przez księgowego. Systematyzuje jego wiedzę i uzupełnia o najbardziej aktualne zagadnienia prawne. SKwP prowadzi w różnych miastach szkolenia dla księgowych. Lublin oferuje je zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

close