Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed osobami czynnymi zawodowo nowe wyzwania. Zdobywanie nowych umiejętności oraz ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest gwarantem odniesienia sukcesu na rynku pracy.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz pracowników szeroko rozumianej rachunkowości, oferuje możliwość udziału w licznych szkoleniach z rachunkowości finansowej, zarządczej, prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy.

Profesjonalny księgowy – szkolenia dla księgowych Łódź

W ofercie edukacyjnej Oddziału Okręgowego w Łodzi znajdują się m.in. kursy rachunkowości realizowane w ramach 4 poziomów kształcenia, umożliwiając zdobycie określonych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:

I stopieńksięgowy,

II stopieńspecjalista ds. rachunkowości,

III stopieńgłówny księgowy,

IV stopieńdyplomowany księgowy.

Dla początkujących księgowych polecany jest I stopień kształcenia. Kurs Dla kandydatów na księgowego omawia tematykę z zakresu rachunkowości finansowej, etyki zawodowej oraz podstawowych zagadnień publicznoprawnych niezbędnych do wykonywania zawodu. Po pomyślnie zdanym egzaminie końcowym kursant otrzymuje certyfikat pierwszego stopnia oraz tytuł księgowego.

Kolejnym etapem jest szkolenie dla specjalistów ds. rachunkowości, które owocuje – po zdaniu egzaminu – uzyskaniem certyfikatu drugiego stopnia. Podczas szkolenia kursant zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, etyki pracy i prawa podatkowego. Poznaje również zagadnienia z dziedziny prawa gospodarczego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Certyfikat trzeciego stopnia otrzymuje się po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu na głównego księgowego. Szkolenie obejmuje swym zakresem zaawansowaną rachunkowość finansową, omawia zagadnienia związane z rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, sprawozdaniami finansowymi i ich analizą oraz porusza zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Ostatni etap certyfikacji umożliwia uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego, poświadczającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi, niezbędnej do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

Jak polepszyć jakość swoich usług księgowych? – szkolenia księgowość Łódź

Profesjonalizm, ambicja, skrupulatność oraz terminowość to najważniejsze atrybuty dobrego księgowego. Aby je szlifować i uzupełniać aktualną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków, warto korzystać z bogatej oferty Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP.

 

close