Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to lider na rynku niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, przygotowujących do zawodu księgowego. Podczas szkoleń poruszane są zagadnienia dotyczące finansów, rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdań finansowych, prawa podatkowego, cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, rozliczania podatków. Każdy kurs kończony jest egzaminem sprawdzającym wiedzę z całego materiału szkoleniowego, po zdaniu którego uzyskuje się certyfikat. SKwP wprowadziło czterostopniowy system certyfikacji zawodu księgowego, dzięki czemu zarówno mniej, jak i bardziej zaawansowani księgowi mogą podnosić swoje kwalifikacje i poprawiać jakość usług.

Jakie kwalifikacje zdobywa się podczas szkoleń? – szkolenia dla księgowych Legnica

Szkolenia księgowe mają na celu przede wszystkim poprawienie jakości usług oferowanych przez biura rachunkowe, zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności księgowych oraz rozwój ich kariery zawodowej. Certyfikat I stopnia dotyczy stanowiska księgowego i otrzymuje się go po zdaniu egzaminu, kończącego kurs kandydata na księgowego. W trakcie edukacji kandydat zapoznaje się z rachunkowością finansową oraz etyką zawodową. Dodatkowym punktem szkolenia są zagadnienia publicznoprawne, które księgowy powinien znać.

Drugi stopień ma na celu wykształcenie specjalisty ds. rachunkowości, który pozna szczegółową wiedzę na temat rachunkowości finansowej oraz etyki pracy księgowego. Zostanie również przeszkolony z prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy oraz tematu ubezpieczeń społecznych.

Trzeci stopień edukacji to szkolenie na głównego księgowego. Jest to stanowisko specjalistyczne, wymagające dużego zasobu wiedzy oraz szczegółowej znajomości obowiązującego prawa podatkowego i rachunkowości finansowej. Kandydat zgłębia także tajniki technologii IT, które są zgodne z prawem podatkowym, a także mają na celu m.in. automatyzację obiegu dokumentów w firmach i biurach rachunkowych. Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie główny księgowy potrafi sporządzać sprawozdania finansowe oraz ich analizy. Poznaje szczegółowo prawo podatkowe oraz gospodarcze w zakresie potrzebnym do wykonywania swoich obowiązków.

Ostatnim etapem certyfikacji jest certyfikat czwartek stopnia i tytuł dyplomowanego księgowego. Aby go uzyskać należy ukończyć kurs na dyplomowanego księgowego oraz zdać egzamin końcowy. Dyplomowany księgowy to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki..

Jak uzupełnić kwalifikacje księgowego? – szkolenia księgowość Legnica

Pełne przygotowanie do zawodu księgowego lub prowadzenia własnego biura rachunkowego wymaga ciągłego aktualizowania  i pogłębiania wiedzy. Oddział Okręgowy SKwP w Legnicy organizuje również kursy, umożliwiające zdobycie dodatkowych tytułów zawodowych.  Legnicki oddział SKwP organizuje różne szkolenia dla księgowych zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Kandydat na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych uczy się jak podnosić jakość usług oferowanych przez własne biuro rachunkowe oraz zgłębia obowiązujące prawo podatkowe i rozliczeniowe.

Certyfikowany ekspert usług księgowych potrafi sporządzać zgodne z prawem umowy, sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskim i międzynarodowymi standardami. Dodatkowo potrafi prowadzić rozliczenia podatkowe, zarządzać finansami oraz tworzyć rachunki kosztów.