Szkolenia są dla księgowych niezbędne, aby mogli pogłębiać i systematyzować swoją wiedzę we wszystkich potrzebnych dziedzinach. Szkolenia te uczą również profesjonalnego podejścia do klienta, odpowiedniej organizacji pracy oraz wysokiej jakości świadczenia usług. Kursy księgowe otwierają wielu kandydatom na księgowych ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego. Co za tym idzie na rynku powstaje większa konkurencyjność, która motywuje do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz jakości oferowanych usług. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, w wielu miastach szkolenia dla księgowych. Kraków jest jednym z miast, w których kursy te organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i w formie online.

Jak zdobyć odpowiednie certyfikaty? – szkolenia dla księgowych Kraków

Aby rozpocząć przygodę z księgowością należy przede wszystkim posiadać wykształcenie, zgodnie z podanymi wymaganiami dla kandydata na kurs. Pierwszy stopień w czterostopniowej certyfikacji zawodu księgowego SKwP to kurs dla kandydatów na księgowego. Po zdaniu egzaminu końcowego kandydat otrzymuje certyfikat I stopnia oraz tytuł księgowego. Podczas szkolenia adept uczy się rachunkowości oraz etyki zawodowej. Dodatkowo poruszane są zagadnienia publicznoprawne, które każdy księgowy powinien znać.

Certyfikat II stopnia uzyskuje się po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu na specjalistę ds. rachunkowości. Kandydat uzupełnia wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej księgowego. Dodatkowo poznaje prawo podatkowe oraz zagadnienia związane z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz prawem gospodarczym.

Trzeci stopień edukacji organizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to kurs na głównego księgowego. Po zdanym egzaminie końcowym otrzymuje się certyfikat głównego księgowego. Na kursie poruszane są zaawansowane aspekty rachunkowości finansowej, a także zasady korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Kandydaci muszą znać obowiązujące przepisy podatkowe, RODO. Po szkoleniu potrafi sporządzać sprawozdania finansowe ich oraz analizy. Poznaje tajniki rachunkowości zarządczej oraz sporządza rachunki kosztów. Uzupełnia również swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego.

Ostatni etap edukacji stanowi zdobycie certyfikatu czwartego stopnia oraz tytułu dyplomowanego księgowego. Jest to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Dlaczego warto uzupełnić swoje wykształcenie o certyfikaty dodatkowe? – szkolenia dla księgowych Kraków

Uzupełnianie wiedzy i ciągłe dokształcanie się to obowiązek każdego księgowego. Znajomość aktualnych przepisów z rachunkowości, prawa podatkowego, administracyjnego to niezbędne narzędziem pracy. Istnieją dodatkowe szkolenia dla księgowych, organizowane przez Oddział Okręgowy SKwP w Karkowie, w tym m.in. kursy na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz certyfikowanego eksperta usług księgowych.

Pierwszy kurs ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości usług świadczonych przez biura rachunkowe i księgowych. Pomaga efektywnie organizować pracę biura i zapewnia znajomość dodatkowych zagadnień prawnych. Drugi kurs uzupełnia wiedzę, dotyczącą zawierania umów, rozliczeń podatkowych i innych zobowiązań cywilnoprawnych. Uczestnik poznaje obowiązujące przepisy RODO, zasady organizowania kontroli wewnętrznych i współpracy z urzędami skarbowymi.