Dyplomowany księgowy to specjalista o sprawdzonej i aktualizowanej nieustannie wiedzy, który nie tylko organizuje rachunkowość finansową dla jednostki, ale również zajmuje się jej podatkami, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe. Aby  zostać dyplomowanym księgowym należy przede wszystkim przejść wszystkie poprzednie szczeble certyfikacji zawodu prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Aby zapisać się na kurs i przystąpić do egzaminu należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem formularza na stronie internetowej SKwP. Po załatwieniu wszystkich formalności oraz uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej kandydat zostaje zaproszony na egzamin. Trzygodzinny egzamin obejmuje czteroskładnikowy zakres materiału, pytania testowe oraz zadania sytuacyjne. Tytuł dyplomowanego księgowego można również uzyskać zdając egzamin eksternistycznie.

Certyfikacje SKwP – szkolenia dla księgowych Koszalin

SKwP prowadzi czterostopniową certyfikację zawodu księgowego. Każdy poziom wymaga od kursanta zdania egzaminu końcowego, poświadczającego zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Certyfikat I stopnia uprawnia do otrzymania tytułu księgowego. Kurs dla kandydatów obejmuje przede wszystkim tematykę rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej. Dodatkowymi zagadnieniami są kwestie publicznoprawne.

Certyfikat II stopnia uprawnia do tytułu specjalisty ds. rachunkowości. Podczas szkoleń kursant pogłębia swoją wiedzę na temat rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej. Nowymi zagadnieniami są prawo podatkowe oraz elementy prawa gospodarczego, prawa pracy i dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Trzeci stopień certyfikacji umożliwia otrzymanie tytułu głównego księgowego. Jest to zdecydowany krok do przodu w karierze księgowego, ponieważ podczas kursu zdobywa on kolejne nowe elementy wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim pogłębia i systematyzuje zagadnienia z rachunkowości finansowej. Dodatkowym elementem kursu są nowe technologie IT, które mają wspomagać pracę księgowego i automatyzować obieg dokumentów w biurze rachunkowym. Kandydat powinien umieć sporządzić sprawozdanie finansowe, zwiększa swoją wiedzę na temat prawa podatkowego i gospodarczego.

Czwarty stopień certyfikacji umożliwia uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Podczas kursu opanowuje się umiejętność sporządzania zaawansowanych sprawozdań finansowych. Rozszerza się swoją wiedzę na temat technologii informatycznych, wykorzystywanych w pracy. Dyplomowany księgowy powinien umieć zarządzać finansami i znać zagadnienia z rachunkowości zarządczej oraz rozliczeń podatkowych.

Jak uzupełnić swoje kwalifikacje? – specjalistyczne kursy i eksperckie certyfikaty – szkolenia dla księgowych Koszalin

Zostały również wprowadzone kolejne tytuły zawodowe: certyfikowanego eksperta usług księgowych i certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Ich celem jest przede wszystkim poprawa jakości świadczenia usług przez biura rachunkowe i samodzielnych księgowych. Szkolenia specjalistyczne i eksperckie również kończą się egzaminem. Oddział Okręgowy SKwP w Koszalinie oferuje szkolenia dla księgowych, odbywające się zarówno stacjonarnie, jak i online.

Certyfikowany ekspert usług księgowych to osoba, która posiada bardzo zaawansowaną wiedzę na temat zagadnień związanych z rachunkowością i księgowością. Potrafi sporządzić zaawansowane sprawozdanie finansowe dla firm, które są zgodne zarówno z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami. Posiada także wiedzę na temat prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń, współpracy z urzędami skarbowymi. Wie jak postępować danymi osobowymi, aby nie łamać przepisów RODO. Posiadana wiedza zapewnia bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności biura rachunkowego i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Kolejny tytuł to certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Kurs jest skierowany szczególnie do księgowych, którzy prowadzą działalność usługową. Jego celem jest podniesienie jakości usług księgowych i podatkowych.