Zawód księgowego to wieloletnie kształcenie ,zdobywanie i aktualizowanie wiedzy. Zarówno przepisy prawne, jak i nowe technologie, w tym oprogramowania, z których korzystają księgowi, ulegają ciągłym zmianom. Zawód ten wymaga systematyczności oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby były one zgodne z obowiązującą aktualnie wiedzą. SKwP organizuje szkolenia dla księgowych w wielu miastach Polski. Kursy dostępne są zarówno stacjonarnie, jak i w formie online. Zakres szkoleń obejmuje prawo podatkowe, cywilne, gospodarcze, prawo pracy i administracyjne, rozliczanie podatków, rachunkowość finansową i zarządczą, sporządzanie sprawozdań i analiz, zarządzanie finansami, etykę zawodową, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czego uczą się kursanci na szkoleniach? – szkolenia dla księgowych Kielce

SKwP prowadzi czterostopniową certyfikację zawodu księgowego. Po każdym z nich kursant zdaje egzamin i otrzymuje odpowiedni certyfikat I, II, III lub IV stopnia. Pierwszym szczeblem są kursy i szkolenia dla kandydatów na księgowego, po których można uzyskać tytuł księgowego. Podczas szkoleń uczestnicy uczą się zagadnień z rachunkowości finansowej, poznają zasady etyki oraz zagadnienia publicznoprawne.

Drugi certyfikat potwierdza uzyskanie tytułu specjalisty ds. rachunkowości. Ukończenie kursu oznacza, że kursant posiada wiedzę z rachunkowości finansowej oraz etyki pracy. Zna również podstawy prawa podatkowego oraz prawa pracy, zgłębił zagadnienia ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego.

Certyfikat trzeciego stopnia oznacza otrzymanie tytułu głównego księgowego. Podczas kursu poruszane są bardziej skomplikowane i zaawansowane zagadnienia z rachunkowości finansowej, a dodatkowo adept poznaje nowe możliwości i oprogramowania informatyczne. Są one niezbędne w późniejszej pracy głównego księgowego, ponieważ m.in. systematyzują i porządkują obieg dokumentów. Poruszane są również tematy dotyczące rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami. Zakres posiadanej wiedzy zwiększa się z każdym stopniem certyfikacji. Certyfikat trzeciego stopnia potwierdza umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz znajomość prawa podatkowego i gospodarczego.

Ostatnim etapem jest certyfikat czwartego stopnia zakończony otrzymaniem tytułu dyplomowanego księgowego. Osoba, która go posiada, potrafi sporządzać zaawansowane sprawozdania finansowe oraz zgłębiła tajniki oprogramowania i technologii IT. Potrafi również zarządzać finansami oraz zna zasady rachunkowości zarządczej. Posiada umiejętność prowadzenia rozliczeń podatkowych jednostki.

Dyplomowany księgowy to profesjonalista, który ma dogłębną wiedzę na tematy prawne i związane z rachunkowością. Musi znać zarówno krajowe, jak i międzynarodowe standardy rachunkowości oraz umieć sporządzać sprawozdanie finansowe.

Jakie dodatkowe certyfikaty można zdobyć? – szkolenia dla księgowych Kielce

Tak jak w każdym innym zawodzie, tak samo w przypadku księgowego, istnieje możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, pozwalających na podniesienie kwalifikacji. Oddział Okręgowy SKwP w Kielcach organizuje szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Można uzyskać certyfikat specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, dzięki któremu księgowy może zwiększyć jakość swoich usług i nauczyć się jak poprawnie je organizować.

Certyfikowany ekspert usług księgowych to kurs, do którego uprawnione są osoby posiadające co najmniej certyfikat trzeciego stopnia SKwP lub posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów. Edukacja na tym etapie jest zaawansowana i bardziej szczegółowa, obejmująca m.in.: tworzenie umów i aktów prawnych oraz organizację obsług księgowej i rachunkowej.

close