Katowicki Oddział Okręgowy SKwP oferuje – jako swój główny produkt – kompleksowy system edukacji księgowych – flagową, autorską czterostopniową ścieżkę certyfikacji zawodowej księgowych SKwP. Każdy z czterech kursów kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania odpowiedniego certyfikatu: księgowego, specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), głównego księgowego czy dyplomowanego księgowego. Program kursów obejmuje zagadnienia z obszarów: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, sprawozdawczości i analizy finansowej, audytu, technologii IT, etyki zawodowej księgowych, a także prawa: podatkowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Każdy kolejny certyfikat otwiera przed absolwentem nowe możliwości zawodowe i pozwala na większą samodzielność wykonywania zawodu. Wykładowcy kursów kładą również nacisk na rozwój istotnych cech profesjonalnego księgowego, takich jak m.in.: sumienność, skrupulatność, terminowość i zaangażowanie w pracę i potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Jakie kwalifikacje zdobywa absolwent certyfikowanych kursów zawodowych dla księgowych SKwP, realizowanych w katowickim Oddziale Okręgowym SKwP?

Na każdym kolejnym stopniu kursu, realizowanego w ramach autorskiej czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodowej księgowych SKwP, kursant rozwija i nabywa wiedzę, kompetencje i umiejętności, zaczynając od zagadnień podstawowych, poprzez średniozaawansowane, na zaawansowanych kończąc.

Certyfikat pierwszego stopnia kompleksowego systemu edukacji księgowych SKwP stanowi zwieńczenie 82 godzinnego kursu dla kandydatów na księgowego, na którym realizowane są zagadnienia z podstaw rachunkowości finansowej i etyki zawodowej oraz wybrane zagadnienia publicznoprawne, a w tym wprowadzające do prawa: gospodarczego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Certyfikat drugiego stopnia stanowi zwieńczenie 184 godzinnego kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), na którym kontynuowane są zagadnienia z rachunkowości finansowej i etyki zawodowej oraz zagadnienia publicznoprawne, a w tym z prawa: gospodarczego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Certyfikat trzeciego stopnia stanowi zwieńczenie 204 godzinnego kursu dla kandydatów na głównego księgowego, na którym realizowane są zagadnienia z zaawansowanej rachunkowości finansowej, etyki zawodowej i technologii IT (w oparciu o ustawę o rachunkowości, KSR, MSR i prawo podatkowe), zagadnienie z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz zagadnienia publicznoprawne, a w tym z prawa: gospodarczego, podatkowego z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.

Certyfikat ostatniego – czwartego stopnia stanowi zwieńczenie 176 godzinnego kursu dla kandydatów na dyplomowanego księgowego, na którym realizowane są zagadnienia z zaawansowanej sprawozdawczości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT (w oparciu o ustawę o rachunkowości i akty wykonawcze do ustawy, KSR i MSR/MSSF), zagadnienie z zaawansowanej rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami oraz rozliczeń podatkowych.

Absolwent czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodowej księgowych SKwP jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia zaawansowanej rachunkowości finansowej (w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe) i zarządczej, sporządzania i analizowania zaawansowanych sprawozdań finansowych, zarządzania finansami, wykorzystywania technologii IT, stosowania szerokiej gamy regulacji prawnych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych jednostki.

Pozostałe kursy i szkolenia realizowane w katowickim Oddziale Okręgowym SKwP

Katowicki Oddział Okręgowy SKwP realizuje kursy i szkolenia zarówno w formie stacjonarnej jak i online. Oprócz czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodowej księgowych SKwP katowicki Oddział realizuje również kompleksowy kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych oraz dwustopniowe kursy kadrowo-płacowe. Bieżąco realizuje również szkolenia z zakresu m.in. szeroko rozumianej rachunkowości, podatków, prawa oraz kadr i wynagrodzeń. Natomiast cyklicznie realizuje szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, a także w ramach akcji edukacyjnej SKwP Bilans.

Kursy i szkolenia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dla księgowych i zawodów pokrewnych oraz dla kandydatów do tych zawodów podnoszą ich wiedzę, kompetencje i umiejętności zawodowe. 

Jeżeli chcesz otworzyć sobie drogę do rozwoju i awansu, zacznij już dziś!

close