SKwP czyli Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to lider na rynku szkoleń z księgowości i rachunkowości. Dzięki kursom i certyfikatom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, kursanci zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. System edukacji księgowej SKwP dzieli się na cztery poziomy, z których każdy kończy egzaminem, po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat. Aby uzyskać kolejne tytuły należy rozwijać swoją wiedzę na kolejnych etapach szkoleniowych. Oprócz podstawowego systemu edukacji księgowym umożliwia się odbycie szkoleń specjalistycznych i eksperckich, które umożliwiają samodzielne prowadzenie oraz zarządzanie biurami rachunkowymi. Szkolenia prowadzone są z rachunkowości finansowej, prawa pracy, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego oraz podatkowego, a także zarządzania biurem rachunkowym, sporządzania sprawozdań oraz prowadzenia audytów i analiz finansowych.

Jakie certyfikaty gwarantują szkolenia SKwP? – szkolenia księgowe Gorzów Wielkopolski

Czterostopniowy system edukacji zapewnia kształcenie i podnoszenie kwalifikacji na wszystkich poziomach, na jakich aktualnie znajdują się kursanci. Certyfikatem I stopnia kończy się zdanie egzaminu po szkoleniach dla kandydatów na księgowego. Kandydat podczas szkolenia zdobywa podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości oraz etyki pracy. Dodatkowo na szkoleniu poruszane są zagadnienia związane z prawem gospodarczym.

Certyfikat drugiego stopnia zapewnia kursantowi tytuł specjalisty ds. rachunkowości. Podczas szkolenia rozwija on wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, etyki pracy oraz prawa podatkowego. Dodatkowo podczas kursu omawiane jest prawo pracy, ubezpieczenia społeczne oraz prawo gospodarcze. Certyfikat otrzymuje się po zdaniu egzaminu końcowego.

Trzeci stopień certyfikacji, po zdaniu egzaminu uprawnia do otrzymania tytułu głównego księgowego. Na szkoleniach uczestnik zagłębia zaawansowane tematy z zakresu rachunkowości finansowej. Kursant oprócz teorii szkoli się z operowania nowymi technologiami IT, które są niezbędne do szybkiej i efektywnej pracy biura rachunkowego. Dodatkowo poruszane są bardziej skomplikowane zagadnienia z prawa podatkowego oraz gospodarczego. Księgowy uczy się także podstaw zarządzania finansowego oraz tworzenia sprawozdań i analiz.

Po ukończeniu czwartego poziomu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje tytuł dyplomowanego księgowego, który daje mu duże możliwości zawodowe i pozwala na prowadzenie na wysokim poziomie własnego biura rachunkowego. Kursant uczy się rachunkowości zarządczej oraz finansowej. Poruszane są zagadnienia, dotyczące etyki zawodowej oraz nowych technologii, z jakimi będzie pracował. Księgowy uczy się zarządzania finansami, rozliczania podatkowego i sporządzania sprawozdań finansowych.

Dodatkowe kwalifikacje dla biura rachunkowego – szkolenia księgowe Gorzów Wielkopolski

Oprócz czterech podstawowych etapów szkoleniowych, SKwP organizuje specjalistyczne i eksperckie szkolenia dla księgowych. Gorzów Wielkopolski to oddział, który oferuje szeroki zasób kursów i szkoleń, przygotowujących do zawodu. Bardzo istotne są szkolenia, uprawniające do otrzymania certyfikatu specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i księgowych. Zdobyte umiejętności pozwalają na organizowanie i świadczenie profesjonalnych usług w księgowości oraz rachunkowości finansowej.

Drugi certyfikat uprawnia do otrzymania tytułu eksperta usług księgowych. Jest on dostępny dla osób posiadających certyfikat trzeciego stopnia lub certyfikat Ministerstwa Finansów. Szkolenie obejmuje nie tylko tematykę związaną ze świadczeniem usług, ale również tworzeniem umów, prawa ubezpieczeń, prawa pracy i wynagrodzeń. Zakres szkolenia obejmuje również tworzenie sprawozdań i statystyk oraz odpowiedzialność przed urzędami skarbowymi.

 

close