Zawód księgowego to konieczność ciągłego poszerzania wiedzy oraz jej aktualizowania. Zmieniające się przepisy rachunkowości, prawa podatkowego czy administracyjnego wymuszają na kandydatach ciągłe uczestniczenie w kursach i szkoleniach. Z pomocą wszystkim księgowym przychodzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które – jako lider na rynku edukacyjnym – organizuje szkolenia dla przyszłych księgowych oraz specjalistyczne kursy dla osób czynnych zawodowo. Ukończenie kursu kwalifikuje uczestnika do awansu zawodowego i otwiera przed nim nowe możliwości. Szkolenia odbywają się z rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, audytów i kontroli podatkowych, poruszane są zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej.

Jakie certyfikaty otrzymuje kursant? – szkolenia księgowe Gdańsk

Szkolenia księgowe organizowane przez SKwP to czterostopniowy system certyfikacji. Na każdym poziomie kursant otrzymuje szczegółową wiedzę przekazaną przez profesjonalistów – ekspertów w swoich dziedzinach. Pierwszy etap edukacji kończy się otrzymaniem certyfikatu z tytułem księgowego. Aby go uzyskać należy ukończyć szkolenia dla kandydatów na księgowych i zdać egzamin. Kursant uczy się podstawowych zagadnień rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej. Dodatkowym materiałem poruszanym podczas szkolenia jest prawo gospodarcze.

Drugi etap certyfikacji to szkolenia kandydata, pozwalające uzyskać tytuł specjalisty ds. rachunkowości. Podczas kursu zgłębia on wiedzę na temat rachunkowości finansowej, etyki zawodowej, prawa podatkowego oraz prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego.

Trzeci poziom certyfikacji kończy się uzyskaniem certyfikatu głównego księgowego – po zdaniu końcowego egzaminu. Tytuł ten otwiera przed kursantem wiele nowych możliwości, przede wszystkim umozliwia pracę jako samodzielny księgowy. Podczas szkoleń księgowego poruszane są zagadnienia z zaawansowanej rachunkowości finansowej, połączone z poznawaniem nowych technologii IT, ułatwiających pracę i wdrażających systemy automatyzujące dane. Kandydat uczy się również zarządzania finansami oraz niezależnymi placówkami świadczącymi usługi rachunkowe. Po ukończeniu szkolenia księgowy potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe oraz jego analizę. Dodatkowo uczy się prawa podatkowego oraz gospodarczego.

Czwarty, ostatni etap umozliwia zdobycie przez kursanta tytułu dyplomowanego księgowego. Oznacza to, że księgowy posiada zaawansowaną wiedzę z rachunkowości finansowej oraz umie posługiwać się technologiami IT, które mają za zadania wspomóc i usystematyzować jego pracę. Może również zarządzać finansami oraz tworzyć zaawansowane sprawozdania finansowe. Dyplomowany księgowy może zajmować się również rozliczeniami podatkowymi.

Jakie dodatkowe certyfikaty należy zdobyć, prowadząc własne biuro rachunkowe? – szkolenia dla księgowych Gdańsk

SKwP organizuje dla wszystkich księgowych oraz kandydatów na księgowych profesjonalne szkolenia zawodowe, na których poszerzają dotychczasowe lub nabywają nowe kompetencje. W tym zawodzie niezbędne są szkolenia aktualizujące wiedzę księgowych. Oddział Okręgowy w Gdańsku oferuje szeroką gamę kursów i szkoleń – zarówno aktualizujących wiedzę, jak i ją poszerzających.

close