Zawód księgowego traktowany jest jak zawód zaufania publicznego. Wymaga wiedzy,  doświadczenia i odpowiedzialności. Od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Księgowy musi się na bieżąco dokształcać, podnosić kwalifikacje i aktualizować swoją wiedzę.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje profesjonalne szkolenia dla księgowych w 25 oddziałach na terenie Polski. W Częstochowie oddział okręgowy również prowadzi  działalność edukacyjną. Podczas szkoleń omawiane są zagadnienia m.in. z rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy oraz rozliczeń podatkowych, prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy. Prowadzone są także kursy podnoszące wiedzę oraz rozwijające umiejętności z rachunkowości zarządczej.

Jakie certyfikaty można uzyskać w SKwP? Szkolenia dla księgowych Częstochowa

Osiąganiu wysokich kwalifikacji zawodowych służy czterostopniowa certyfikacja zawodu księgowego, umożliwiająca rozwój umiejętności uczestników kursów, a także zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Certyfikat pierwszego stopnia daje tytuł księgowego. Aby go zdobyć należy uczestniczyć w kursie podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego oraz zdać egzamin końcowy. Absolwent pierwszego stopnia zdobywa podstawowa wiedzę na temat rachunkowości finansowej z elementami etyki oraz rozliczeń publicznoprawnych.

Certyfikat drugiego stopnia  można uzyskać, zapisując się na kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości. Podczas tego szkolenia uczestnik zdobywa szerszą wiedzę z rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej. Na zajęciach omawiane jest również prawo podatkowe oraz wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kurs trzeciego stopnia, zakończony pozytywnym wynikiem z egzaminu, stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji i wydania certyfikatu głównego księgowego. Podczas kursu przekazywana jest specjalistyczna wiedza, dotycząca zaawansowanej rachunkowości finansowej wraz z elementami IT, uczestnicy zgłębiają tajniki prawa podatkowego, potrafią sporządzić sprawozdanie finansowe i je przeanalizować. Omawiane są także wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.

Najwyższym tytułem, jaki można uzyskać w zawodzie księgowego jest dyplomowany księgowy, który posiada sprawdzoną oraz aktualizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Dodatkowe szkolenia z księgowości Częstochowa

Świadczenie usług księgowych wymaga bieżącego aktualizowania wiedzy. SKwP oferuje szeroki zakres szkoleń z rachunkowości, finansów, prawa podatkowego, prowadzonych przez doświadczonych i znanych ekspertów.

close