Droga zawodowa każdego księgowego wiąże się z ciągłym doskonaleniem i uzyskiwaniem kolejnych certyfikatów potwierdzających specjalistyczną wiedzę i kompetencje. O rozwój księgowych w kraju dba Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które informuje o najnowszych szkoleniach oraz umożliwia zapisy i udział w nich. Aby zostać księgowym nie wystarczą dziś wyższe studia z finansów i rachunkowości. Prawo się zmienia i wiedzę o nim należy regularnie aktualizować i uzupełniać. SKwP zapewnia szkolenia z prawa podatkowego, finansów i rachunkowości, prawa pracy, prawa administracyjnego, pogłębia kompetencje zarządcze. Szkolenia odbywają się w czterostopniowej ścieżce certyfikacji, z których każdy kończy się zdobyciem certyfikatu, jak również na kursach i szkoleniach z nią niezwiązanych, ale aktualizujących wiedzę.

Certyfikacja księgowego krok po kroku – szkolenia księgowe Bydgoszcz

SKwP oferuje szkolenia księgowe , które prowadzą niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego. Uzyskana wiedza oraz zdobyte certyfikaty pozwalają zwiększać kompetencje księgowego i umożliwić mu optymalne przygotowanie się i wykonywanie zawodu. Nalezy na wstępie zaznaczyć, że wiele możliwości dla księgowego otwiera się dopiero po zdobyciu konkretnego certyfikatu. Podział zastosowany przez SKwP dzieli całą drogę na IV etapy, kończące się zdobyciem tytułem dyplomowanego księgowego..

Pierwszy stopień kończy się uzyskaniem certyfikatu księgowego. Uczestnik kursu (absolwent) zdobywa wiedzę podstawową z zakresu rachunkowości finansowej oraz etyki zawodowej. Dodatkowo podczas szkolenia poruszane są wybrane zagadnienia gospodarcze. Certyfikat drugiego stopnia uprawnia do tytułu specjalisty ds. rachunkowości. Podczas szkolenia pogłębiana jest wiedza na temat rachunkowości finansowej oraz poruszane są obszary etyki zawodowej. Kandydat zdobywa także wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego. Po takim kursie kandydat otrzymuje więcej swobody zawodowej i może zajmować samodzielne stanowiska.

Kolejny certyfikat – trzeciego stopnia – nadaje tytuł głównego księgowego. Podczas kursu poruszane są zagadnienia z zaawansowanej rachunkowości finansowej. Dodatkowo zapoznaje się kursanta z technologiami IT, które automatyzują procesy księgowe i rozliczeniowe. Uczestnik poznaje również podstawowe zagadnienia z zarządzania, uczy się także samodzielnie tworzyć i analizować sprawozdania finansowe. Poznaje tajniki prawa podatkowego uzupełnionego o orzecznictwo i interpretacje. Aktualizuje też wiedzę, dotyczącą prawa gospodarczego.

Czwarty stopień umożliwia uzyskanie certyfikatu dyplomowanego księgowego – najwyższego tytułu zawodowego. Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Księgowy profesjonalista – jakie kwalifikacje są najważniejsze w zawodzie?

Oprócz czterostopniowej certyfikacji uczestnik kursów może uzupełnić swoją wiedzę oraz zdobywać dodatkowe certyfikaty. Jednym z nich jest certyfikowany ekspert usług księgowych, który jest przeznaczony dla osób prowadzących własne biuro rachunkowe i świadczących usługi dla firm. Kurs uzupełnia wiele aspektów wiedzy kandydata. Aby ubiegać się o ten certyfikat, należy ukończyć co najmniej trzeci stopień certyfikacji.

Drugi ważny tytuł to certyfikat specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Kandydat uczy się przede wszystkim jak organizować usługi doradcze i rozliczeniowe oraz jak prowadzić biuro rachunkowe.

Ilość kompetencji, jakie musi posiadać wykwalifikowany księgowy pokazuje, jak ważne są szkolenia księgowe. Bydgoszcz to oddział SKwP, który oferuje wiele możliwości szkolenia specjalistów.

close