Profesjonalne szkolenia księgowe to bardzo ważna część zawodu księgowego. Wiedza, jaką posiada kandydat musi być aktualna i zgodna z obowiązującym przepisami prawnymi, w tym szczególnie podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości. Profesjonalni księgowi dbają o swój rozwój oraz nabywanie kolejnych umiejętności, które pozwalają im na coraz większą samodzielność w zawodzie. Szkolenia organizowane w różnych miastach przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmują m.in.: rachunkowość, finanse, podatki, kadry i płace, audyty, elementy prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego,  zarządzanie biurami rachunkowymi oraz zespołem księgowym. Szkolenia podnoszą kompetencje księgowych, umożliwiające awans zawodowy. Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji są certyfikaty wydawane po zdaniu egzaminów na poszczególnych stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

Szczeble kariery księgowego

Dotarcie do poziomu dyplomowanego księgowego wymaga uzyskania szerokiej wiedzy i posiadania odpowiednich umiejętności. Wielu księgowych swoją karierę zaczyna od kursu na I stopień  certyfikacji i po zdaniu egzaminu otrzymuje tytuł księgowego. Absolwent zna podstawy księgowości i rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej oraz ma wiedzę na temat wybranych zagadnień publicznoprawnych.

Certyfikat II stopnia uprawnia do tytułu specjalisty ds. rachunkowości. Księgowy posiada wiedzą z zakresu rachunkowości finansowej oraz zgłębia etykę zawodową. Poruszane na kursie jest również prawo podatkowe, a także zagadnienia związane z prawem pracy oraz ubezpieczeniami.

Certyfikat III stopnia nadaje tytuł głównego księgowego. Wiedza z rachunkowości finansowej jest dużo bardziej szczegółowa, dodatkowo kandydata uczy się korzystania z różnego rodzaju technologii. Służą one automatyzacji i upraszczaniu pracy, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż praca księgowego. Główny księgowy ma kompetencje, dotyczące zarządzania placówkami finansowymi i rachunkowymi, może również samodzielnie tworzyć sprawozdania finansowe. Posiada także wiedzę, dotyczącą prawa podatkowego i umie je interpretować zgodnie z przepisami prawnymi. Podczas szkoleń poruszane są również zagadnienia z prawa gospodarczego.

Jakie szkolenia, certyfikaty oraz wykształcenie powinien posiadać księgowy? – szkolenia księgowe Bielsko-Biała

Każdy kandydat na księgowego oprócz kierunkowego wykształcenia powinien posiadać odpowiednie kursy i certyfikaty. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dba o wykształcenie swoich podopiecznych, dlatego proponuje szeroką gamę szkoleń księgowych. Bielsko-Biała daje duże możliwości, jeżeli chodzi o profesjonalne i niezbędne szkolenia księgowe.

Aby zdobyć podstawowe umiejętności, kandydat na księgowego powinien mieć wykształcenie średnie z zakresu finansów i rachunkowości, które pozwoli mu zdobyć podstawową wiedzę i kompetencje, dotyczące uprawiania zawodu. Podczas edukacji poznaje podstawowe schematy dotyczące rozliczania i tworzenia sprawozdań. Otwiera mu to drogę do dalszego rozwijania swoich kompetencji i systematyzowania wiedzy. Każde kolejne szkolenie uzupełnia tę wiedzę o aktualności związane ze zmianami w prawie oraz nowe obszary wiedzy o rachunkowości, prawie podatkowym i prawie pracy.

Ważne jest odbywanie praktyk i zdobywanie doświadczenia zawodowego, które pomagają zdobyć praktyczną wiedzę i otworzą drogę do zdobywania kolejnych certyfikatów. Droga na sam szczyt wiąże się z systematyczną pracą i aktualizowanie swojej wiedzy, szczególnie tej dotyczącej przepisów prawa podatkowego, które zmieniają się dość często.

SKwP oferuje szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy. Pozwala również rozwijać kompetencje w zakresie certyfikowanego eksperta usług księgowych oraz certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Najbardziej samodzielnym i wykwalifikowanym księgowym jest dyplomowany księgowy, który posiada dużą samodzielność oraz możliwość zarządzania biurem rachunkowym.