Prowadzenie biura rachunkowego oraz działalności usługowej wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji, co wiąże się z odbyciem niezbędnych kursów i szkoleń. Oprócz wykształcenia kierunkowego samodzielny księgowy powinien posiadać certyfikaty, potwierdzające jego umiejętności. Jak każdy zawód, także zawód księgowego można wykonywać zarówno na stanowiskach niższego szczebla, jak i wyższego – specjalistycznych, wymagających pewnej samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji. Inne kursy będzie musiała odbyć osoba przygotowująca się do zawodu księgowego, a jeszcze inne aspirująca na stanowiska wyższe, samodzielne. Kursy mogą odbywać się stacjonarnie w placówce Stowarzyszenia, jak również online, za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Jakie kursy są obowiązkowe w zawodzie księgowego? – szkolenia księgowe Białystok

Należy pamiętać, że szkolenia i ciągłe pogłębianie oraz aktualizowanie swojej wiedzy w zawodzie księgowego są niezbędne. Zmiany w prawie podatkowym oraz ciągle się zmieniające różnego rodzaju regulacje prawne w innych dziedzinach, wymagają od każdego profesjonalnego pracownika biura rachunkowego zapoznawania się z nimi.

Oprócz ważnych umiejętności merytorycznych oraz ścisłej wiedzy związanej z rachunkowością, z pracą księgowego wiąże się również obsługa specjalistycznych programów IT. Opanowanie ich w sposób biegły bardzo ułatwia pracę, ponieważ automatyzacja pewnych procesów powoduje, że programy te wiele rzeczy robią za nas. Chodzi tu przede wszystkim o wystawianie oraz księgowanie faktur oraz obieg dokumentów związanych z rozliczeniami. Z tego zakresu również organizowane są szkolenia.

To w jakim kierunku chce szkolić się księgowy, zależy od tego, z jaką specjalizacją wiąże swoją przyszłość. Szkolenia z zakresu rachunkowości przydadzą się osobie, która chce pracować w firmie i prowadzić księgi rachunkowe, natomiast szkolenia zarówno z rachunkowości, jak i prawa podatkowego oraz zagadnień związanych z prowadzeniem różnego rodzaju działalności gospodarczych powinien odbyć kandydat, który marzy o usługowym prowadzeniu księgowości dla firm.

Dlaczego od księgowych wymaga się odpowiednich certyfikatów? – szkolenia księgowość Białystok

Dobry księgowy zna się zarówno na zagadnieniach związanych z rachunkowością, jak i wielu tematach dotyczących podatków. Musi być również bardzo skrupulatny i odpowiedzialny. Bardzo ważnymi cechami są: terminowość odgrywająca kluczową rolę w rozliczaniu wielu dokumentów, a także solidność i odpowiedzialność. Szkolenia księgowe obejmują wiele różnorodnych zagadnień. Białystok oferuje szeroką gamę różnego rodzaju szkoleń księgowych, zarówno odbywających się stacjonarnie, jak i online.

Kim zatem jest samodzielny/główny księgowy? Jest to przede wszystkim profesjonalista posiadający aktualną wiedzę księgową i rachunkową. Aby prowadzić biuro rachunkowe należy posiadać wiedzę eksperta usług księgowych, która umożliwia prowadzenie usług rachunkowych, księgowych oraz podatkowych, szczególnie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wymaganie certyfikatów mobilizują księgowych oraz kandydatów do zawodu do uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy oraz ciągłego rozwoju. Podstawowe szkolenie na ścieżce edukacyjnej rozwoju księgowego to certyfikat I stopnia, który umożliwia mu pracę w zespole księgowym pod nadzorem samodzielnego księgowego. Drugim stopniem jest certyfikat specjalisty ds. rachunkowości, który daje większą samodzielność i poszerza zakres możliwości o prawo podatkowe czy ubezpieczenia. Certyfikat trzeciego stopnia przyznaje tytuł głównego księgowego. Oznacza to, że można tworzyć samodzielnie sprawozdania finansowe, a samo szkolenie poszerza zakres wiedzy kandydata o bardziej szczegółowe zagadnienia rachunkowości prawa podatkowego.