Kursy z zakresu Kadr i Płac służą:

- przygotowaniu uczestników do wykonywania zawodu, oraz
- poszerzeniu informacji z zakresu płac, dokumentacji personalnej oraz spraw osobowych pracowników, osób pracujących w zawodzie.

Uczestnikami kursów z zakresu Kadr i Płac powinni być:

- absolwenci szkół średnich oraz wyższych, zamierzający zdobyć wiadomości z tego zakresu,
- osoby zajmujące się dokumentacją personalną oraz sprawami osobowymi pracowników, które chcą doskonalić swoją wiedzę w tym zakresie,
- osoby posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów przygotowanych przez Oddziały Okregowe w Polsce.