konferencja KADRY i PŁACE 2021 w praktyce i orzecznictwie sądowym

relacje

DZIEŃ 1 KADRY
Uczestników przywitała Elżbieta Młynarska-Wełpa, wykładowca, ekspert prawa pracy z zakresu wynagrodzeń, sporządzania list płac i dokonywania potrąceń i zajęć komorniczych, specjalista w dziedzinie umów zlecenia i o dzieło, składek ZUS, zasiłków, podatków związanych z wynagrodzeniami.
Konferencję rozpoczęła Maja CHODACKA, była radca prawny, aktualnie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, specjalista ds. prawa pracy wykładem "Prawo pracy w praktyce i orzecznictwie sądowym".
Po przerwie swój wykład poprowadził Piotr WOJCIECHOWSKI, adwokat, inspektor pracy, publicysta, wykładowca akademicki prawa pracy. Pan Piotr prezentuje temat "Prawne aspekty zarządzania pracą zdalną i czasem pracy w dobie COVID-19".
Kolejny wykładowca, na konferencji KADRY I PŁACE 2021, Monika IWANIEC (biegły rewident, doradca podatkowy, specjalista do spraw kadr i płac, dyrektor do spraw rozwoju w firmie HR) omówiła dla Państwa temat "Umowy cywilnoprawne w praktyce – regulacje prawne wynikające z Kodeksu cywilnego, powiązania z Kodeksem pracy, obowiązki ZUS".
Ostatni temat dzisiejszego dnia to "Dokumentacja pracownicza a kontrola PIP". Zaprezentowała go Ewa BIELECKA, specjalista do spraw prawa pracy, długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczony trener.
Podczas spotkania uczestnicy zdawali pytania na czacie, na które odpowiadali nasi prelegenci.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na jutro!
DZIEŃ 2 PŁACE
Ewa SKÓRZEWSKA, biegły rewident, specjalista z zakresu płac rozpoczęła konferencję tematem "Prawa autorskie i prawa pokrewne na listach płac".
Konferencja KADRY I PŁACE 2021 cd. Nowości w zasiłkach chorobowych 2021 r. omówiła Magdalena SOBIAK, specjalista do spraw kadr i płac z ponad 20-letnim stażem w działach personalnych.
Kolejny, bardzo aktualny temat naszej konferencji to "Lista płac – naliczenia w dobie pandemii", który zaprezentowała Elżbieta Młynarska-Wełpa, menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w administracji kadrowo-płacowej.
"Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop" to już ostatni temat konferencji KADRY I PŁACE 2021.
Nietypowe i trudne przypadki wyjaśniła ekspert, specjalista prawa pracy i zarządzania personelem, doświadczony praktyk Aldona SALAMON.
To były udane 2 dni zmagań z trudnymi zagadnieniami kadrowo-płacowymi, które w czasie pandemii stały się jeszcze ciekawsze ale też i trudniejsze do wdrożenia. Mamy nadzieję, że eksperci odpowiadając na pytania wyjaśnili wiele wątpliwości.
Dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy ponownie za rok!