We wszystkich oddziałach okręgowych działają niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które prowadzą działalność edukacyjną. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń odsyłamy Państwa do stron oddziałów okręgowych.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od wielu lat jest liderem na rynku szkoleń w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Prowadzi szkolenia przygotowujące gruntownie do zawodu księgowego oraz w zakresie doskonalenia i aktualizacji wiedzy, m.in. z rachunkowości finansowej, podatków, finansów, kadr i płac, rachunkowości zarządczej, zarządzania i organizacji, kontroli i audytu, prawa i administracji oraz zamówień publicznych.

W 2009 roku Stowarzyszenie opracowało system certyfikacji zawodu księgowego, obejmujący cztery stopnie kwalifikacji:

I stopień - księgowy,

II stopień - specjalista ds. rachunkowości,

III stopień - główny księgowy,

IV stopień - dyplomowany księgowy.

Dyplomowany księgowy to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce dyplomowany księgowy.

W 2013 roku w celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Uzyskać go może osoba, która po spełnieniu określonych wymagań odbędzie szkolenie i zda egzamin kwalifikacyjny. Certyfikowanym ekspertem usług księgowych jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych.

W 2015 roku został wprowadzony zawodowy tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, który oznacza, że legitymująca się nim osoba posiada wymagane wykształcenie, praktykę oraz jest zobowiązana do ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Stowarzyszenie kształci rocznie ponad 90 tys. osób.

Ze Stowarzyszeniem współpracuje ok. 350 wykładowców - specjalistów z dziedziny rachunkowości, biegłych rewidentów i nauczycieli akademickich.

Szkolenia księgowe przeprowadzamy w następujących miastach