Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza do udziału w szkoleniach online organizowanych przez oddziały okręgowe SKwP – terminy i tematy zostały ujęte w tabeli poniżej.