Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami płacowymi" musi być gotowa do uczestnictwa w procesie strategicznego kształtowania w zakładzie pracy polityki wynagradzania pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Rozwiązywać złożone problemy dotyczące polityki płacowej, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądów. Nadzorować proces płacowy w zakładzie pracy, w tym optymalizację kosztów zatrudnienia i wdraża usprawnienia organizacyjne. Opracowuje procedury wynagradzania, sporządzając wytyczne dotyczące obiegu dokumentów, wzory i instrukcje spójne z polityką, zasadami i regulaminami wynagradzania. Sporządza dokumentację związaną z rozliczeniami płacowymi. Odpowiadać za terminową i poprawną realizację zobowiązań publicznoprawnych pracodawcy wynikających z naliczeń płacowych dla pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Planować i nadzorować pracę zespołu odpowiadającego za realizację procesów płacowych.

Więcej informacji na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13824