Wykaz recenzentów artykułów w ZTR w 2022 roku

 W roku 2022 recenzentami artykułów zgłoszonych do ZTR byli:

Recenzenci polscy

 • dr hab. Jacek Adamek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr Dorota Adamek-Hyska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Nelli Artienwicz (Uniwersytet Gdański)
 • dr Anna Bartoszewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr Kinga Bauer (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Melania Bąk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr inż. Renata Biadacz (Politechnika Częstochowska)
 • dr hab. inż. Michał Biernacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska)
 • dr Przemysław Czajor (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Joanna Dyczkowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr Zuzanna Firkowska-Jakobsze (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Jacek Gad (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Ewa Hellich (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. Artur Hołda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Stanisław Hońko (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Przemysław Kabalski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Mariusz Karwowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Ilona Kędzierska-Bujak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Karol Klimczak (Politechnika Łódzka)
 • dr Katarzyna Kobiela-Pionnier (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Marcin Kowalewski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Joanna Krasodomska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Ewa Krok (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Jarosław Kujawski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Bartosz Kurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Piotr Luty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Edyta Łazarowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. Jan Michalak (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Przemysław Mućko (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Bartłomiej Nita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Marta Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Iwona Olejnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Andrzej Piosik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Katarzyna Piotrowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr Lucyna Poniatowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Ewelina Rabiej (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Marzena Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Małgorzata Rówińska-Král’ (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr hab. Beata Sadowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Artur Sajnóg (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Tomasz Sosnowski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Anna Spoz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr Anna Staszel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Piotr Staszkiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. Arleta Szadziewska (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Piotr Szczypa (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie)
 • dr hab. Ewa Śnieżek (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Katarzyna Świetla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Piotr Waśniewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Agnieszka Wencel (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Ewelina Zarzycka (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Beata Zyznarska-Dworczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Recenzenci zagraniczni

 • Alina Almasan (West University of Timisoara, Rumunia)
 • dr Mădălina Dumitru (Bucharest University of Economic Studies, Rumunia)
 • dr Agnieszka Herdan (University of Greenwich, Londyn, Wielka Brytania)
 • ing. Irena Jindřichovská (Metropolitan University Prague, Czechy)
 • dr Radosveta Krasteva-Hristova (Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bułgaria)
 • dr Šviesa Leitonienė (Kaunas University of Technology, Litwa)
 • dr Ivana Mamić Sačer (University of Zagreb, Chorwacja)
 • dr. Jan-Hendrik Meier (Kiel University of Applied Sciences, Niemcy)
 • dr Tetiana Paientko (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin – University of Applied Sciences, Niemcy)
 • dr Silvia Panfilio (University of Venice, Włochy)
 • dr Ivana Perica (University of Split, Chorwacja)
 • dr Ana Rep (University of Zagreb, Chorwacja)
close