W 2018 r. recenzentami artykułów przesłanych do „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” byli:
recenzenci krajowi:

dr NelliArtienwicz (Uniwersytet Gdański)
dr Aleksandra Banaszkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Leszek Borowiec (Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Warszawie)
dr hab. Bogusława Bek-Gaik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )
dr Anna Białek-Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
dr Alicja Brodzka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr inż. Michał Biernacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska)
dr  Adam Chmielewski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dorota Dobija (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Waldemar Dotkuś (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław)
dr Justyna Dyduch (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
dr Joanna Dyczkowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Tomasz Dyczkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Maciej Frendzel (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
dr Ireneusz Górowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Konrad Grabiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Mirosław Hamrol (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Ewa Hellich (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Stanisław Hońko (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Gabriela Idzikowska (emerytowany prof. Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Radosław Ignatowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Joanna Krasodomska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Bartosz Kurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. inż. Monika Łada (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
dr Aleksandra Łakomiak(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Małgorzata Macuda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki)
dr Marek Masztalerz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Teresa Martyniuk (Sopocka Szkoła Wyższa)
dr Jan Michalak (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Marta Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Józef Pfaff (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab. Andrzej Piosik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Marzena Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Irena Sobańska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Sławomir Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Arleta Szadziewska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Mikołaj Turzyński (Uniwersytet Łódzki)
dr Grzegorz Warzocha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Dariusz Wędzki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Ewelina Zarzycka (Uniwersytet Łódzki)
dr Beata Zyznarska-Dworczak ((Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

recenzenci zagraniczni:
prof. dr David Alexander - Professor Emeritus (University of Birmingham, WielkaBrytania)
prof. dr Catalin Nicolae Albu (The Bucharest Academy of Economic Studies, Rumunia)
prof. dr Ivana Bulog (University of Rijeka, Chorwacja)
prof. dr Ceslovas Christauskas (Kaunas University of Technology, Litwa)
prof. dr Karsten Eisenschmidt (Kiel University of Applied Sciences, Niemcy)
prof. dr Vilma Kazlauskiene(Kaunas University of Technology, Litwa)
prof. dr Kristina Kundeliene (Kaunas University of Technology, Litwa)
prof. dr. Jan-Hendrik Meier (Kiel University of Applied Sciences, Niemcy)
prof. Tetiana Paientko (Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraina)
prof. dr Kristina Rudžionienė (Vilnius University, Litwa)
prof. dr Alfreda Sapkauskiene (Kaunas University of Technology, Litwa)

close