W 2016 r. recenzentami artykułów przysłanych do „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” byli:

Recenzenci krajowi:
• dr hab. Adam Adamczyk (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. Jacek Adamek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
• dr Nelli Artienwicz (Uniwersytet Gdański)
• dr Aleksandra Banaszkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
• dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska)
• prof. dr hab. Dorota Dobija (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
• dr hab. Waldemar Dotkuś (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
• dr Joanna Dyczkowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
• dr Tomasz Dyczkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
• dr Justyna Fijałkowska (Uniwersytet Łódzki)
• prof. dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. Maria Hass-Symotiuk (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. Ewa Hellich (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
• dr hab. Artur Hołda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• dr hab. Stanisław Hońko (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. Radosław Ignatowski (Uniwersytet Łódzki)
• dr hab. Arkadiusz Januszewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
• dr hab. Przemysław Kabalski (Uniwersytet Łódzki)
• prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Po-znaniu)
• prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. Robert Kowalak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
• dr hab. Joanna Krasodomska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• dr Bartosz Kurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• prof. dr hab. Helena Kurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• prof. dr hab. Zbigniew Luty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
• dr hab. inż. Monika Łada (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
• dr Małgorzata Macuda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
• prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki)
• dr Marek Masztalerz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
• dr Jan Michalak (Uniwersytet Łódzki)
• dr Przemysław Mućko (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. Bartłomiej Nita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
• dr hab. Józef Pfaff (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
• dr hab. Andrzej Piosik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
• dr hab. Marzena Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
• dr hab. Małgorzata Rówińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
• prof. dr hab. Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)
• prof. dr hab. Sławomir Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
• dr hab. Marzena Strojek-Filus (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
• dr hab. Arleta Szadziewska (Uniwersytet Gdański)
• dr hab. Mikołaj Turzyński (Uniwersytet Łódzki)
• dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska (Szkoła Główna Handlowa w War-szawie)
• prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (Uniwersytet Szczeciński)
• dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci zagraniczni:
• prof. dr Jaan Alver (Tallinn University of Technology, Estonia)
• prof. dr Snejana Basheva (University of National and World Economy, Bułgaria)
• prof. dr Carmen Giorgiana Bonaci (Babeș-Bolyai University, Rumunia)
• prof. dr Borislav Boyanov (University of National and World Economy, Bułgaria)
• prof. dr Lina Dagiliene (Kaunas University of Technology, Litwa)
• prof. dr Lisa Jack (University of Portsmouth, Wielka Brytania)
• prof. dr inż. Irena Jindřichovská (Anglo-American University, Czechy)
• prof. dr Šviesa Leitonienė (Kaunas University of Technology, Litwa)
• prof. dr Maria Markova (University of National and World Economy, Bul-garia)
• prof. dr. Jan-Hendrik Meier (Kiel University of Applied Sciences, Niemcy)
• prof. dr Sinikka Moilanen (University of Oulu, Finlandia)
• prof. dr Jari Paranko (Tampere University of Technology, Finlandia)
• Tanya Payentko (National University of State Tax Service of Ukraine, Ukraina)
• prof. dr Kristina Rudžionienė (Vilnius University, Litwa)
• prof. dr Alfreda Sapkauskiene ( Kaunas University of Technology, Litwa)
• prof. dr Iwona Vellam (University of Greenwich, Wielka Brytania).