Wykaz recenzentów artykułów w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości" w 2013 r.

Wykaz recenzentów krajowych:
dr hab. Jacek Adamek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dr Bogusława Bek-Gaik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Jolanta Chluska, prof. Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Dorota Dobija, profesor Akademii Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Waldemar Dotkuś, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, profesor Politechniki Wrocławskiej
dr Tomasz Dyczkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Zbigniew Gołaś, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Ewa Hellich, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr hab. Gabriela Idzikowska, profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach
dr hab. Radosław Ignatowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Przemysław Kabalski, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Andrzej Kardasz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Anna Karmańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Mirosław Krajewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
dr Bartosz Kurek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Przemysław Lech, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Marcinkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Uniwersytet Gdański
dr Jan Michalak, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Bartłomiej Nita, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Ryszard Orliński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dr hab. Andrzej Piosik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dr Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Marzena Remlein, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. dr h.c. US Kazimierz Sawicki, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Wanda Skoczylas, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Arleta Szadziewska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Mikołaj Turzyński, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Dariusz Wędzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Piotr Wójtowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Adam Żwirbla, profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

Wykaz recenzentów zagranicznych:
prof. dr Borja Amor-Tapia, Universidad de Extremadura, Hiszpania
prof. dr Ceslovas Christauskas, Kaunas University of Technology, Litwa
prof. dr Thomas Günther, Technische Universität Dresden, Niemcy
prof. dr Lisa Jack, University of Portsmouth, Wielka Brytania
prof. Ing. Bohumil Král, CSc., University of Economics Prague, Czechy
prof. dr Erkki K. Laitinen, University of Vaasa, Finlandia
dr Sinikka Moilanen, University of Oulu, Finlandia
dr Uwe Nölte, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, Niemcy
prof. dr Jari Paranko, Tampere University of Technology, Finlandia
prof. dr Ing. Milos Tumpach, University of Economics in Bratislava, Słowacja

close