Wykaz recenzentów artykułów w ZTR w 2012 roku

Recenzenci krajowi:
prof. dr hab. Ksenia Czubakowska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Dorota Dobija, profesor Akademii Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Mieczysław Dobija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Waldemar Dotkuś, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, profesor Politechniki Wrocławskiej
dr Tomasz Dyczkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Danuta Dziawgo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Ewa Hellich (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Gabriela Idzikowska, profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach
dr hab. Radosław Ignatowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
dr Przemysław Kabalski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Andrzej Kardasz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dr hab. Mirosław Krajewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
dr Bartosz Kurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Przemysław Lech, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Marcinkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Teresa Martyniuk (Uniwersytet Gdański)
dr Jan Michalak (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Ryszard Orliński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dr hab. Andrzej Piosik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dr Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. dr h.c. US Kazimierz Sawicki (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Wanda Skoczylas, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Sławomir Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Marta Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Ewa Śnieżek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Dariusz Wędzki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci zagraniczni:

prof. dr Jaan Alver (Tallinn University of Technology, Estonia)
prof. dr Borja Amor-Tapia (Universidad de Extremadura, Hiszpania)
prof. dr Ceslovas Christauskas (Kaunas University of Technology, Litwa)
prof. dr Erkki K. Laitinen (University of Vaasa, Finlandia)
dr Uwe Nölte (Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, Niemcy)
prof. dr Jari Paranko (Tampere University of Technology, Finlandia)
prof. dr Maria T. Tascon Fernandez (Universidad de León, Hiszpania)
prof. dr Ing. Milos Tumpach (University of Economics in Bratislava, Słowacja)