W 2011 r. recenzentami artykułów przysłanych do „ZTR" byli:

1) członkowie Komitetu Redakcyjnego działającego do września 2011 r. w składzie:

a) przewodnicząca: prof. zw. dr hab. dr h.c. UG Alicja Jaruga (Uniwersytet Łódzki)

b) członkowie:

- prof. dr hab. Ksenia Czubakowska (Uniwersytet Szczeciński)
- dr Janusz Czerny (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu)
- dr hab. Andrzej Kardasz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- dr hab. Mirosław Krajewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
- prof. dr hab. Teresa Martyniuk (Uniwersytet Gdański)
- dr Ryszard Orliński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
- prof. dr hab. dr h.c. US Kazimierz Sawicki (Uniwersytet Szczeciński)

2) specjaliści zaproszeni przez Komitet Redakcyjny w składzie:

- dr hab. Radosław Ignatowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
- dr hab. Wanda Skoczylas, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
- dr hab. Irena Sobańska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
- dr Maciej Frendzel (Uniwersytet Łódzki)
- dr Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
- dr Adam Żwirbla (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)