„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"
ISSN 1641-4381
ISSN 2391-677X online

Czasopismo naukowe wydawane od 1977 r.

Wydawca: Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Główna strona „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”:  ztr.skwp.pl

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) są wydawane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) od 1977 r., początkowo (w latach 1977-2000) pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej". Łamy ZTR są udostępniane dla tekstów zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. W ZTR publikowane są artykuły w językach polskim i angielskim.

W każdym roku ukazuje się pięć tomów ZTR: trzy tomy regularne i dwa tomy tematyczne (okolicznościowe). Jeden z tomów okolicznościowych zawiera kilkanaście najlepszych referatów wybranych spośród zgłaszanych na konferencję Katedr Rachunkowości w Polsce, organizowanej corocznie we wrześniu przez jedną z Katedr Rachunkowości uczelni publicznych. Drugi tematyczny tom ZTR jest poświęcony ważnym zagadnieniom lub wydarzeniom w środowisku naukowym rachunkowości.

Prenumerata:
Aktualną informację o warunkach prenumeraty można uzyskać w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP pod numerem telefonu: (48) (22) 745 04 70 lub adresem wydawnictwa@skwp.pl.
Cena w prenumeracie jednego Zeszytu wynosi 51 zł + 5% VAT.

Zakupu Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości w formie publikacji lub elektronicznej można dokonać w naszym sklepie internetowym: sklep.skwp.pl.