„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"

ISSN 1641-4381
ISSN 2391-677X online

 

Czasopismo naukowe wydawane od 1977 r.

Wydawca: Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Główna strona „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”:  ztr.skwp.pl

Czasopismo naukowe „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”  (ZTR) jest wydawane jest przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1977 r. (do 2000 roku pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”).

Celem czasopisma jest publikowanie artykułów polskich i zagranicznych autorów wnoszących znaczący wkład w rozwój nauki rachunkowości. ZTR stanowią płaszczyznę prezentacji wyników badań naukowych dotyczących historycznych i bieżących zagadnień z zakresu teorii, praktyki i dydaktyki rachunkowości.

W ZTR są publikowane artykuły w języku polskim i języku angielskim. Do 2020 roku wydano 166 jego numerów, publikując w ostatnich latach pięć numerów rocznie. Od 2021 roku czasopismo ukazuje się jako kwartalnik ze zmienioną numeracją wydań (od Vol. 45, Nr 1). Od 2012 roku jest wydawany corocznie jeden numer tematyczny ZTR w języku angielskim. Artykuły w języku angielskim są zamieszczane także w innych wydaniach czasopisma w działach: Ze współpracy z zagranicą / International cooperation oraz W kierunku umiędzynarodowienia / Towards internationalization.

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na okres 4.10.2022 - 4.10.2024 r. (Umowa RCN/SP/0062/2021/1).

W latach 2019-2021 „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” otrzymały na Liście B czasopism punktowanych MEiN liczbę punktów – 20.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów czasopismo ZTR jest obecne na liście czasopism punktowanych z liczbą 70 punktów.

Prenumerata:
Aktualną informację o warunkach prenumeraty można uzyskać w Dziale Wydawnictw SKwP pod numerem telefonu: (48) 22 521 32 81 lub adresem wydawnictwo@skwp.pl.
Cena w prenumeracie jednego Zeszytu wynosi 53,55 zł.

Zakupu Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości w formie publikacji lub elektronicznej można dokonać w naszym sklepie internetowym: sklep.skwp.pl.