Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest udziałowcem w 3 spółkach audytorskich. Ich działalność obejmuje między innymi:

  • badanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
  • doradztwo podatkowe
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
  • działalność wydawniczą w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych
Lp. adres Informacje:
1 BILANS-SERVIS Zespół Usług Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
ul. Żagnańska 84, 25-528 Kielce
strona WWW:
www.bilans-servis.com.pl
e-mail:
zarzad@bilans-servis.com.pl
2 Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 1 a, 20-011 Lublin
strona WWW:
www.doradca.lublin.pl
e-mail:
info@doradca.lublin.pl