e-(r)-ewolucja

Szanowni Państwo, Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedstawia raport opinii księgowych z perspektywy roku obowiązywania cyfrowej sprawozdawczości w księgowości i związanych z tym odczuć.
Wnioski zawarte w niniejszej publikacji zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości. Pragniemy serdecznie podziękować każdej z osób, które odpowiadając na ankietę podzielili się swoimi doświadczeniami.Zachęcamy do uważnej lektury, jesteśmy bowiem przekonani, że niniejszy raport będzie stanowić wartościowy głos w dyskusji nad poprawą współpracy między podmiotami uczestniczącymi w opisywanym procesie.
Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Autoportret księgowych

Ilu jest księgowych w Polsce? Nie wiadomo. Jedną z przyczyn braku dokładnych statystyk jest trudność jednoznacznej definicji księgowego. Wiadomo natomiast, że niemal 70 tys. osób otrzymało certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w 2017 r. w Polsce działało ponad 40 tys. biur rachunkowych. 

Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się?

Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich została przygotowana pierwsza edycja AUTOPORTRET KSIĘGOWYCH 2017, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód.