Pismo z Ministerstwa Finansów z 22 lutego 2024 r. w sprawie konferencji uzgodnieniowej dot. projektu rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe oraz projektu struktury logicznej JPK_KR

close