Projekt z 25 kwietnia 2024 r. – ustawa z dnia …………………… 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych

Projekt z 23 kwietnia 2024 r. – ustawa z dnia …………………… 2024 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt z 17 kwietnia 2024 r. – ustawa z dnia …………………… 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 12 kwietnia 2024 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2024 r. w sprawie uznawania i metod wyceny oraz ujawniania i prezentacji instrumentów finansowych

Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wdrożenia jednej infolinii Krajowej Administracji Skarbowej

Pismo z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 9 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian deregulacyjnych

Projekt z 5 kwietnia 2024 r. – ustawa z dnia …………………… 2024 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego

Pismo z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 5 kwietnia 2024 r. w sprawie posiedzenia Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Pismo z Ministerstwa Finansów z 3 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji projektu rozwiązań dot. KSeF

Stanowisko Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ws. dokumentu Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji - etap IV; identyfikator projektu: REFORM/SC2022/132

Projekt z 22 marca 2024 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2024 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt z 21 lutego 2024 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Pismo z Ministerstwa Finansów z 22 lutego 2024 r. w sprawie konferencji uzgodnieniowej dot. projektu rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe oraz projektu struktury logicznej JPK_KR

Pismo z Ministerstwa Finansów z 16 lutego 2024 r. w sprawie konsultacji podatkowych JPK_KR

Pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie warsztatów poświęconych modernizacji przepisów o rachunkowości

Pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie raportu z przeglądu ustawy o rachunkowości

Pismo z Ministerstwa Finansów z 1 lutego 2024 r. w sprawie nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Pismo z Ministerstwa Finansów z 24 stycznia 2024 r. w sprawie zaproszenia na spotkanie o KSeF

Pismo SKwP do Ministra Finansów w sprawie obligatoryjnego wprowadzenia KSeF od 1 lipca 2024 r.

 

 

 

close