Projekt z 2 stycznia 2023 r. – ustawa z dnia …………………… 2023 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

close