Projekt z 29 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych