Projekt z 22 marca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

 

 

 

close