Projekt z 18 października 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług