Projekt z 2 czerwca 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023