Projekt z 18 października 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023