Projekt z 10 sierpnia 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania