Projekt z 11 września 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień