Projekt z 31 sierpnia 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych