Projekt z 29 listopada 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r.  w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych