Projekt z 9 lutego 2023 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych