Pismo z ZUS z 10 listopada 2023 r. w sprawie spotkania online „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023 przy obecnym stanie prawnym, ewaluacja programu Płatnik”