Pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów z 15 listopada 2023 r. w sprawie webinarium na temat Europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)