Pismo z Ministerstwa Finansów z 13 czerwca 2023 r. w sprawie otwartych konsultacji w zakresie projektów pierwszego zestawu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS)