Pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 22 maja 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (UD497)